fbpx

Etätyöntekijöiden palkkaaminen Isossa-Britanniassa EoR-palvelun avulla

Maailma on muuttunut internetin myötä ja fyysinen läsnäolo työpaikalla ei ole enää pakollista. Jopa isot virastot ovat alkaneet antaa työtekijöidensä tehdä edes osan viikosta etänä. Isossa-Britanniassa on paljon osaamista, jota myös suomalaiset yritykset haluisivat hyödyntää, mutta kansainvälistyminen tuo mukanaan usein paljon myös hallinnollisia ja byrokratiaan liittyviä haasteita. Esimerkiksi palkanlaskenta Isossa-Britanniassa työskentelevälle etätyöntekijälle voi olla mutkikasta. Monesti kansainvälistyvälle yritykselle EoR-palvelut voivatkin olla helpoin ja nopein tapa kansainvälistyä.

Mitä EoR-palvelu tarkoittaa?

Ennen kuin tarkastellaan EoR-palveluiden järjestämistä Isossa-Britanniassa työskenteleville työntekijöille, on hyvä ymmärtää, miten EoR-palvelut toimivat. EoR tulee sanoista Employer of Record ja se tarkoittaa käytännössä järjestelyä, jossa ulkopuolinen organisaatio toimii virallisesti työnantajana henkilöstölle hallinnollisissa tarkoituksissa, vaikka työntekijät työskentelevätkin toiselle yritykselle.

Tämä järjestely on erityisen hyödyllinen yrityksille, jotka haluavat laajentua uusille markkinoille tai maantieteellisille alueille ilman, että niiden tarvitsee perustaa omaa oikeudellista yksikköä tai tytäryhtiötä kyseisessä sijainnissa. Jokainen suomalainen yritys, joka on jollain tapaa joskus yrittänyt laajentaa toimintaansa ulkomaille, on varmasti törmännyt moniin kysymyksiin verotukseen, työlupiin, palkanmaksuun ja lainsäädäntöön liittyen.

Se, että jokin bisnesmalli toimii Suomessa, ei tarkoita, että sen voisi vain monistaa ongelmitta ulkomaille. Heti kun ylittää maanrajan, nousee ilmoille useita kysymyksiä. Monessa tilanteessa ulkomaille laajentaminen tai henkilöstön palkkaaminen ulkomailta ei ole kannattavaa perinteisellä tavalla, eli esimerkiksi perustamalla tytäryhtiön kohdemaahan. Internetin ja EoR-palveluiden avulla yrityksillä on nykyisin ketteriä keinoja avata silmänsä ulkomaille laajentamisen tai ulkomaalaisen henkilöstön palkkaamisen suhteen.

Miten EoR-palvelut toimivat?

EOR-palvelut viittaavat siis järjestelyyn, jossa ulkopuolinen organisaatio toimii virallisesti työnantajana henkilöstölle hallinnollisissa tarkoituksissa. EoR voidaankin kääntää suomeksi esimerkiksi ”rekisteröityneeksi työnantajaksi”. Käytännön tasolla EoR-palvelu toimii näin:

 1. Yritys A solmii sopimuksen EOR-palveluntarjoajan kanssa. Tässä sopimuksessa määritellään palvelun ehdot, kuten työntekijöiden hallinnointi, palkanlaskenta, työlainsäädännön noudattaminen ja muut yksityiskohdat.
 2. Yritys A palkkaa haluamansa työntekijät EoR:n piiriin. Vaikka EoR toimii siis virallisena työnantajana paperilla, käytännössä työntekijät tekevät työtä yritys A:n hyväksi.
 3. EoR-palveluntarjoaja laatii työsopimukset ja hoitaa kaikki työsuhteeseen liittyvät hallinnolliset tehtävät, kuten palkanlaskennan, verojen pidätykset, sosiaaliturvamaksut ja vakuutukset. Mitä nyt kussakin kohdemaassa on jo lakienkin puolesta hoidettava. Lainsäädäntö muuttaa usein sitä enemmän, mitä kauemmaksi Suomesta siirrytään.
 4. EoR-palveluntarjoaja hoitaa työntekijöiden palkanmaksun ja tarjoaa mahdolliset työsuhde-edut, kuten eläkevakuutuksen tai terveysvakuutuksen. Tämäkin riippuu paljon siitä, mistä maasta on kyse.
 5. EoR-palveluntarjoaja toimii kuin öljy työntekijöiden ja yritys A:n välissä. Usein se tarjoaa myös hyödyllisiä raportteja toiminnan statuksesta sekä kehittymisestä.
 6. EoR-palveluntarjoaja kantaa vastuun monista työnantajien riskeistä, joten yritys A voi olla myös erilaisten riskien suhteen huolettomampi.

Jos yritys A haluaisi esimerkiksi palkata ulkomaalaisia työntekijöitä ilman tätä järjestelyä, pitäisi sen nähdä tavattomasti vaivaa selvittääkseen, mitä kaikkea sen on otettava huomioon, jotta kaikki menee säännösten ja lakien mukaan oikein.

Palkanlaskenta Isossa-Britanniassa työskentelevälle etätyöntekijälle

Isossa-Britanniassa on paljon taitavia työntekijöitä, joiden tietotaitoa monet yritykset haluaisivat hyväksikäyttää. Työntekijöiden ei tällöin yleensä muodostu ongelmaksi, mutta erilaiset säädökset voivat tuottaa harmaita hiuksia. Yksi näistä on palkanlaskenta Isossa-Britanniassa työskenteleville työntekijöille.

Palkanlaskenta Isossa-Britanniassa töitä tekeville etätyöntekijälle helpottuu, jos yritys päättää hyödyntää EoR-mallia. Se tarjoaa sekä työnantajalle että työntekijälle ainutlaatuisen ja tehokkaan tavan hallita työsuhteita. Tässä mallissa työntekijä työskentelee etänä ja EoR-palveluntarjoaja toimii virallisena työnantajana Isossa-Britanniassa.

Näin varsinainen työnantaja ei joudu suoraan käsittelemään monimutkaisia palkanlaskennan ja työlainsäädännön yksityiskohtia, jotka eivät Isossa-Britanniassakaan ole aivan yksinkertaisemmasta päästä. EoR-palveluntarjoaja huolehtii kaikista näistä yksityiskohdista ja varmistaa, että palkat maksetaan ajallaan ja asianmukaisesti. Se ottaa huomioon kaikki Ison-Britannian työlainsäädännön säännökset, verot ja vakuutusmaksut.

EoR-palveluntarjoajasta voi olla paljon muutakin hyötyä. Se voi esimerkiksi hoitaa työsopimusten laatimisen ja myös työsuhteiden lopettamisen. Aika on rahaa, eikä yritysten usein kannata alkaa selvittämään kohdemaiden ominaisuuksia omilla hartioilla, jotka todennäköisesti ovat jo muutenkin täysin työllistetty. Ja jos ulkomaille lähtee puolivillaisella tavalla, motivaatio tuppaa loppumaan jossain vaiheessa väkisin, ja toiminta lopetetaan kustannussäästön nimissä.

Ei pidä myöskään unohtaa, että EoR-malli voi sopia hyvin myös työntekijälle. Työntekijälle ulkomainen työnantaja voi olla riski esimerkiksi palkanmaksun suhteen. EoR-malli puolestaan takaa, että työntekijän oikeudet ja hyvinvointi huomioidaan, kuten Isossa-Britanniassa on tapana. Työntekijä voi siis olla varma, että palkka tulee ajallaan ja muutenkin työsuhteeseen liittyvät asiat käsitellään ammattimaisesti ja lainmukaisesti.

Swapp Agency ja EoR-palvelut Isoon-Britanniaan

Kun yritys on kiinnostunut palkkaamaan työntekijöitä Isosta-Britanniasta, Swapp Agency on todennäköisesti hyvä vaihtoehto EoR-palveluntarjoajaksi. Swapp Agency on pohjoismainen EoR-palveluntarjoaja, jonka avulla yritykset voivat palkata ulkomaalaisia ammattilaisia.

Käytännössä Swapp Agency hoitaa kaiken tämän:

 • Palkanlaskenta Isossa-Britanniassa työskentelevälle etätyöntekijälle
 • Iso-Britannian lakien ja määräyksien noudattaminen
 • Työsuhteen hallintaan ja palkanlaskentaan liittyvien riskien minimointi
 • Budjetin optimointi kustannustehokkailla ratkaisuilla
 • Parhaiden talenttien ja työntekijöiden löytäminen Isosta-Britanniasta
 • Harmonisen työympäristön ylläpitäminen kulttuurisen ymmärryksen avulla

Swapp Agency ottaa siis hoitaakseen monia kansainväliseen liiketoimintaan ja palkanmaksuun liittyviä tehtäviä asiakasyrityksensä puolesta. Näin yritys voi keskittyä omaan liiketoimintaansa ja myynnin kasvattamiseen ilman raskaan HR-osaston palkkaamista ja rakentamista.

Monet suomalaiset yritykset ovat epäonnistuneet ulkomaisten työntekijöiden palkkaamisessa. Kulttuurierot ja erot lainsäädännössä, palkanmaksussa ja verotuksessa aiheuttavat nopeasti pattitilanteita, joihin moni yritys ei ole varautunut. Moni yritys aloittaa kansainvälistymisen palkkaamalla vain yksittäisen paikallisen agentin, mutta usein tästä kuviosta ei lopulta synny mitään hyvää, ei ainakaan menestystarinaa.

Swapp Agencyn kaltainen EoR-palveluntarjoaja on kyvykäs ratkomaan ongelmia asiakkaan puolesta kustannustehokkaasti. Se tarjoaa asiantuntemusta ja paikallistuntemusta, mikä auttaa yrityksiä välttämään kalliita virheitä ja helpottaa ulkomaalaisen henkilöstön löytämisessä ja palkkaamisessa.