fbpx

Suomalaisten yritysten kasvava kiinnostus EoR-palveluihin: Swapp Agency auttaa Ison-Britannian markkinoilla

Kansainvälistyminen ei käy kädenkäänteessä, sen ovat nähneet lukemattomat Pk-yritykset puhumattakaan TeliaSoneran ja Uniperin seikkailuista. Ajatus esimerkiksi Iso-Britanniaan lähdöstä ja ulkomaalaisen henkilöstön palkkaamisesta kuulostaa internet-aikakaudella helpolta, mutta totuus voi olla joskus toinen. Tätä kuilua paikkaa toisaalta Iso-Britannian työllistämispalvelut suomalaisille yhtiöille, jotka tarjoavat niin sanottuja EoR-palveluita.

Iso-Britannian työllistämispalvelut suomalaisille yhtiöille

Iso-Britannian työllistämispalvelut suomalaisille yhtiöille on kasvava liiketoimintamalli, joka helpottaa Iso-Britannian markkinoille menoa sekä brittiläisen henkilöstön palkkaamista. Employer of Record -palvelut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden laajentua Iso-Britanniaan ilman tarvetta perustaa omaa oikeudellista yksikköä Lontooseen tai muualle maassa.

EoR toimii virallisena työnantajana yrityksen puolesta, hoitaen työlainsäädäntöön, verotukseen ja työsuhdeasioihin liittyvät velvoitteet. Pihvi on siis siinä, että sen sijaan, että kansainvälistymisestä kiinnostuneen yrityksen pitäisi itse selvittää ja hoitaa kaikki, EoR hoitaa kaiken sen puolesta. Näin yritys voi säästää valtavasti aikaa ja resursseja matkalla kohti kansainvälistymistä.

EoR-palveluiden hyödyt yrityksille ovat merkittävät. Ne mahdollistavat nopeamman markkinoille pääsyn ja vähentävät byrokratiaa, sillä EoR hoitaa paikallisen lainsäädännön vaatimukset ja työsuhdeasiat. Tämä vähentää riskejä ja mahdollistaa yrityksen keskittymisen ydinliiketoimintaansa ja kasvuun. Näin ollen EoR-palvelut tarjoavat joustavan ja tehokkaan tavan kansainvälistyä. On oleellista ymmärtää, että jokaisessa maassa on omat koukeronsa verotukseen, vakuutuksiin, työsopimuksiin liittyen ja monissa maissa ulkomaalaisilta vaaditaan erillisiä lupia yrityksen pyörittämiseen.

Swapp Agencyn työllistämispalvelut suomalaisille yhtiöille Isossa-Britanniassa

Iso-Britanniaan haikailevia suomalaisyrityksiä auttaa Swapp Agency. Swapp Agency tarjoaa EoR-palveluita Iso-Britanniassa, joten esimerkiksi työllistäminen ja palkkaaminen hoituvat sen kautta ketterästi ja kustannustehokkaasti.

Pohjoismainen EoR-palveluntarjoaja Swapp Agency auttaa suomalaisyrityksiä palkkaamaan eri alojen asiantuntijoita Isosta-Britanniasta. Se hoitaa Iso-Britannian palkkaamisen Iso-Britannian lakia ja säännöksiä noudattaen ja hoitaa palkanmaksun näille etätyöntekijöille yrityksen puolesta.

Swapp Agency auttaa budjetin optimoinnissa niin, että rahaa ei pala turhuuksiin. Swapp Agency EoR-palveluun kuuluu myös riskien minimointi, joka liittyy työsuhteen hallintaan ja palkanlaskentaan. Se auttaa myös työympäristön pitämisessä vaivattomana ja tehokkaana paikallisen työkulttuurin ymmärtämällä läpikotaisin.

EoR-palveluyhtiö Swapp Agency hoitaa siis kansainvälistyvän yrityksen puolesta monia tehtäviä. Näin suomalaisen yrityksen ei tarvitse asettaa valtavia panoksia paikallisen asiantuntemuksen keräämiseksi. Monesti yritykset ovat liian optimistisia maailmanvalloituksensa suhteen, ja kohdemaiden erilainen kulttuuri ja byrokratia saa monet hautaamaan haaveensa ennemmin tai myöhemmin. EoR-palveluiden avulla motivaatio kansainvälistymiseen voi pysyä korkeammalla, kun kaikki energia, tarmo ja budjetti ei mene vain eri pykälien selvittämiseen.

Suomalaiset yritykset Isossa-Britanniassa

Suomalaisyritykset ovat tunnistaneet Isossa-Britanniassa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, ja monet ovat vakiinnuttaneet asemansa siellä. Läsnäolo kattaa monia sektoreita, teknologiasta kuluttajatuotteisiin. Esimerkiksi Nokia on tunnettu toimija telekommunikaatiomarkkinoilla, kun taas Konecranes on vahvistanut asemaansa teollisuusnosturien ja nostolaitepalveluiden alueella.

Kuluttajapuolella Fiskarsin kodintarvikkeet ja Marimekon design-tuotteet ovat saavuttaneet suosiota. Huomattavaa on myös peliteollisuuden edustus, kuten Rovio Entertainment, joka on laajentanut toimintaansa viihdealalla. Nämä yritykset ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, kuinka monipuolisesti suomalaisyritykset ovat integroituneet Iso-Britannian talouselämään, hyödyntäen markkinoiden dynamiikkaa ja luoden arvoa sekä Suomessa että Isossa-Britanniassa. On myös hyvä huomata, että läpi ovat lyöneet sekä B2B- että B2C-yritykset.

Brexit ja kiinnostus maahan

Iso-Britannia on tietysti iso markkina, eikä edes Brexit ole juurikaan horjuttanut suomalaisyritysten kiinnostusta saarivaltiota kohtaan. Brexit mutkisti kuitenkin hieman verotukseen ja tullaamiseen liittyviä käytäntöjä. Iso-Britannian markkinat tarjoavat joka tapauksessa edelleenkin suomalaisille yrityksille useita houkuttelevia mahdollisuuksia.

Pienestä maantieteellisestä koostaan huolimatta Iso-Britannia on yksi maailman suurimmista talouksista, jossa on vahva kuluttajakysyntä ja monipuolinen yrityssektori. Lisäksi sen geopoliittinen sijainti, kehittynyt infrastruktuuri ja vahva innovaatiokulttuuri tekevät siitä houkuttelevan kohdemaan suomalaisille yrityksille.

Brexit on tuonut mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia suomalaisyritysten toiminnalle Isossa-Britanniassa. Yhtäältä Brexitin aiheuttama epävarmuus ja muuttuneet kauppasopimukset ovat luoneet haasteita, kuten tullien ja kauppaehtojen muutokset. Toisaalta Brexit on myös avannut uusia mahdollisuuksia, kun Iso-Britannia neuvottelee omia kauppasopimuksiaan ja pyrkii houkuttelemaan kansainvälistä liiketoimintaa. Joillekin suomalaisyrityksille tämä on tarjonnut tilaisuuden uudelleenarvioida ja vahvistaa asemaansa Iso-Britannian markkinoilla, kun taas toiset ovat voineet hyödyntää uusia kaupankäynnin mahdollisuuksia.

Mitä hyötyjä ja haasteita EoR-palveluihin liittyy?

Mikään liiketoimintamalli ei ole tietenkään pomminvarma ja tae menestymiselle ulkomailla. Kaikkiin malleihin liittyy omat haasteensa, ja jokainen malli vaatii edes jonkinlaista sitoutumista ja panostamista toiminnan kasvattamiseen.

EoR-palvelun hyödyt:

  • EoR-palvelut auttavat suomalaisyrityksiä ymmärtämään ja noudattamaan Iso-Britannian työlainsäädäntöä, välttäen mahdollisia oikeudellisia ongelmia.
  • EoR tarjoaa asiantuntemusta paikallisesta verotuksesta, varmistaen, että suomalaisyritykset noudattavat kaikkia verovelvoitteitaan Isossa-Britanniassa.
  • EoR hoitaa työsopimukset, palkanlaskennan ja työntekijöiden etuudet, vapauttaen suomalaisyritykset näistä hallinnollisista tehtävistä. HR-osastolta kuuluu tässä vaiheessa varmasti helpottunut huokaus.
  • EoR-palvelut mahdollistavat nopeamman ja helpomman markkinoille pääsyn, sillä yrityksen ei tarvitse perustaa omaa yksikköä Isossa-Britanniassa.
  • EoR vähentää riskejä liittyen paikalliseen lainsäädäntöön ja työmarkkinoiden muutoksiin.

EoR-palvelun haasteet ja riskit:

  • Yritykset saattavat kokea menettävänsä osan kontrollistaan työntekijöiden hallinnassa ja päätöksenteossa. Onkin tärkeää pysyä kartalla kaikista muutoksista.
  • Vahva riippuvuus EoR-palveluntarjoajan pätevyydestä ja luotettavuudesta.
  • EoR-palvelut tuovat yritykselle lisäkustannuksia, Pk-yritystenkin on syytä laatia tarkka budjetti etukäteen.
  • Mahdolliset kommunikaatiohaasteet EoR-palveluntarjoajan ja yrityksen välillä, etenkin kulttuurierojen ja aikaerojen vuoksi.
  • Joissain tapauksissa EoR-sopimukset voivat olla joustamattomia, rajoittaen yrityksen kykyä mukautua nopeasti markkinamuutoksiin.

Kokonaisuudessaan EoR-palvelut tarjoavat suomalaisyrityksille merkittäviä etuja Isossa-Britanniassa toimimisessa, mutta niiden käyttöön liittyy myös haasteita, jotka yritysten on otettava huomioon. On aina viisasta valita esimerkiksi Swapp Agencyn kaltainen luotettava toimiva, joka on joustava ja tuntee Iso-Britannian lainsäädännön ja käytänteet tarkoin.

Huolellinen suunnittelu ja oikean palveluntarjoajan valinta ovat avainasemassa, jotta hyödyt maksimoituvat ja haasteet minimoituvat. Iso-Britannian työllistämispalvelut suomalaisille yhtiöille on joka tapauksessa monille yrityksille uusi ja ketterä tapa päästä käsiksi maan osaavaan työvoimaan.