fbpx

Så löser svenska företag anställningar i Storbritannien

I en internationell värld är det viktigare för företag än någonsin förut, att se till att man håller sig aktuella och hela tiden ligger i framkant vad gäller både det man erbjuder till marknaden och sättet man arbetar på. Detta har att göra med att man naturligtvis både vill attrahera kunder och samtidigt se till att de medarbetare man har vill stanna kvar på företaget. Det är ju trots allt genom duktiga medarbetare som du kommer att kunna driva företaget framåt på ett positivt sätt. Allt fler företag löser det hela genom att hitta medarbetare internationellt, och där är Storbritannien ett populärt val. I denna artikel får du veta mer om hur svenska företag löser anställningar i Storbritannien på ett effektivt sätt. 

Användning av EoR-service för medarbetare

En lösning som allt fler företag ser som en möjlighet i Sverige är att använda en EoR-service. Detta är extra fördelaktigt då du vänder dig till medarbetare i ett land som exempelvis Storbritannien, där Swapp Agency finns. En EoR-service står för Employer of Record och innebär att du överlåter till ett företag att ta hand om allt som har med blanketter, intyg, betalningar och ekonomi att göra. Det handlar helt enkelt om att låta ett företag i det aktuella landet ta hand om administrationen som annars skulle innebära att ni som företag måste lägga mycket tid på just detta. Det är helt enkelt en lösning för anställning i Storbritannien för svenska företag som ger dig stora fördelar. 

  1. Du sparar pengar samtidigt som du inte kompromissar med kvaliteten. Med hjälp av en EoR-service kan du vara säker på att alla kostnader tas om hand och att eventuella avgifter betalas i tid. Du behöver inte tillhandahålla ett utrymme på ditt fysiska kontor men kan ändå få den bästa medarbetaren för just era behov.
  2. Du får experter inom det område du behöver, utan att begränsas av land. Det är ju trots allt så att du inte är begränsad till att bara anställa inom Sverige om du gör detta val. Det betyder i längden också nya perspektiv vilket kan vara viktigt, kanske speciellt om du satsar på att starta upp din verksamhet på en ny marknad, eller i alla fall att ta företaget utanför Sveriges gränser.
  3. Du får nöjda medarbetare eftersom de kan jobba flexibelt. Genom att som svenskt företag anlita en person som jobbar på distans så kommer du att ge dessa personer större möjligheter att arbeta på ett sätt som passar just dem. Detta betyder i stort också större tillfredsställelse hos medarbetaren och i längden mer motiverade personer inom din organisation. 

Ta ansvar för processen

Genom att anlita en person på den brittiska marknaden inom ett svenskt företag så kommer ni kort sagt att kunna se ett stort antal fördelar. Samtidigt är det viktigt att redan från start ta ansvar för processen detta innebär. Det betyder att ni som företag bör sätta er ned för att gå igenom stegen det innebär att anlita någon i Storbritannien.Tänk igenom vad ni har behov av så att ni snabbt kan redogöra för detta när ni också vänder er till agenturen som skall ta hand om administrationen. Det kan handla om att ni behöver definiera hur många timmar i veckan ni har behov av er medarbetares arbete, vilken typ av trygghet ni vill att de skall ha i sitt avtal och andra viktiga aspekter kring detta.

Ni behöver också sätta er ned med medarbetaren för att definiera vad som skall gälla. Att ha tydliga regler, krav och förväntningar är avgörande för att samarbetet skall bli gott, och för att ni alla skall få det resultat ni söker. 

Ni bör också ta kontakt med agenturen för att redan från start få en god uppfattning om kostnader, så att ni vet hur ni skall budgetera och att det hela skall gå så smidigt som möjligt. 

Sist men inte minst bör ni ställa frågor. Detta är avgörande för att ni skall få den tydlighet ni eftersträvar och ni bör också uppmuntra att frågor ställs till er. Det gör det enklare att få ett avtal som passar och som är precis det ni söker efter.

Internationella medarbetare på distans är framtidens sätt att arbeta

Svenska företag är populära arbetsgivare på arbetsmarknaden i världen och detta har att göra med att man erbjuder en trygg arbetsplats, goda arbetsvillkor och roliga uppgifter där frihet under ansvar ofta gäller. Därför kommer ni som söker lösningar för medarbetare i Storbritannien med stor sannolikhet att kunna locka till er duktiga personer inom just den bransch ni är verksamma inom. 

Allt fler företag kommer att se fördelarna med att anlita duktiga medarbetare på distans vilket betyder att ni tjänar på att ligga i framkant vad gäller detta. Då kommer ni att öka chansen för att ni hittar rätt personer för ert företag vilket i sin tur ger er goda möjligheter att konkurrera på en allt mer intensiv arbetsmarknad.