fbpx

Aliurakointi – alueurakointi ja Employer of Record palveluiden käyttö Suomessa

Yhä useammat ammattilaiset Suomessa valitsevat urapolkunaan aliurakoinnin, ja kun työskennellään ulkomaisille yrityksille, Employer of Record (EoR) -palveluiden käyttö on noussut suosituksi ratkaisuksi. Mutta miksi näin on, ja mitä hyötyjä EoR-palvelut tuovat alueurakoitsijoille?

Erilaiset kolmikantaiset työsuhteet, joissa työntekijä tekee työtä oman työnantajansa sijaan kolmannelle osapuolelle, jolle hänen työnantajansa tarjoaa palveluita tai työvoimaa, ovat lisääntyneet jatkuvasti. Tyypillisestä kolmikantaisesta työsuhteesta on kyse EU:ssa vuokratyödirektiivillä (2008/104/EY) säännellyssä vuokratyössä, jossa työvoiman vuokrausyritys asettaa työntekijänsä vastiketta vastaan käyttäjäyrityksen palvelukseen työskentelemään tilapäisesti sen valvonnassa ja johdolla.

Yritykset ovat havahtuneet siihen, että on aivan liian monimutkaista ja kallista lähteä itse selvittämään kaikkea paikalliseen työlainsäädäntöön liittyvää. On ehkä nopeasti luvattu, että työntekijä voi muuttaa uuteen maahan tajuamatta, millaisia seurauksia sillä voi olla siitä huolimatta, että yrityksellä on haluja tarjota joustoa avainhenkilöille

Alueurakoinnin suosion kasvu

Viime vuosina Suomessa on nähty selkeä kasvu alueurakoinnin suosiossa. Monet asiantuntijat ja ammattilaiset ovat huomanneet sen tarjoavan joustavuutta ja mahdollisuuden keskittyä omaan erikoisalaansa ilman, että tarvitsee huolehtia kaikista yrityksen pyörittämiseen liittyvistä asioista.

Kun voit keskittyä siihen, mitä osaat parhaiten, se usein johtaa korkeampaan työtyytyväisyyteen ja parempaan tuottavuuteen. Asiantuntijapalveluiden ja itsepalvelusovellusten avulla voit rakentaa globaaleja etätiimejä muutamassa päivässä ja skaalata liiketoimintaasi nopeasti ulkomaille.

Suomalaisten, jotka työskentelevät etänä ulkomaisille yrityksille kotimaastaan käsin, lukumäärä on kasvanut monista tekijöistä johtuen. Tähän nousuun ovat vaikuttaneet erityisesti globalisaatio, teknologisen kehityksen nopeus, parantunut kielitaito sekä pandemian tuomat muutokset työkulttuuriin.

Teknologian ja erityisesti internetin laajenemisen myötä monia työtehtäviä on voitu siirtää etämuotoon. Yritykset ovat vastanneet tähän kilpailemalla tarjoamalla entistä enemmän etätyövaihtoehtoja. Työntekijät voivat hoitaa asiakasviestintää, projektien hallintaa, tutkimusta ja tuotantoa digitaalisilla välineillä. Kun työprosessit ovat reaaliajassa seurattavissa netissä, työn lopputulokset puhuvat puolestaan. Lopulta monelle yritykselle on tärkeintä, että työ tehdään laadukkaasti ja aikataulussa, riippumatta siitä, missä työntekijä sijaitsee.

Globalisaation myötä monet yritykset ovat laajentuneet kansainvälisesti, ja kansainvälisyys on yhä helpompaa. Verkkokauppojen nopea lokalisointi eri markkinoille ja suomalaisten kasvava kielitaito ovat poistaneet esteitä menestykselle ulkomailla. Samalla globalisaatio on avannut ovia työntekijöille, mahdollistaen osallistumisen projekteihin ja asiakaspalveluun ympäri maailmaa.

Työskentely ulkomaisille yrityksille

Monet suomalaiset alueurakoitsijat ovat löytäneet asiakkuuksia myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Globalisoituneessa maailmassa osaamista halutaan hyödyntää rajoista riippumatta, mutta samalla syntyy haasteita muun muassa työlainsäädännön ja verotuksen osalta.

Tästä syystä EoR-palveluiden tarve on noussut esille.

Mikä on Employer of Record (EoR)?

EoR on palvelu, jossa ulkomainen yritys palkkaa työntekijän paikallisen EoR-palveluntarjoajan kautta. EoR vastaa kaikista työsuhteeseen liittyvistä velvoitteista, kuten palkanmaksusta, veroista ja vakuutuksista, samalla kun alueurakoitsija työskentelee suoraan ulkomaiselle yritykselle.

Näin molemmat osapuolet – sekä alueurakoitsija että ulkomainen yritys – voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa.

Miksi EoR-palvelut ovat hyödyllisiä?

Kun työskentelet ulkomaiselle yritykselle Suomesta käsin, monimutkaisten kansainvälisten sopimusten ja paikallisten määräysten noudattaminen voi olla haastavaa. EoR-palvelu poistaa nämä haasteet tarjoamalla selkeän rakenteen, joka noudattaa paikallisia lakeja ja määräyksiä.

Samalla alueurakoitsija voi olla varma siitä, että kaikki työhön liittyvät velvoitteet hoidetaan asianmukaisesti.

Turvallisuus ja luotettavuus

Yksi EoR-palveluiden suurimmista eduista on niiden tarjoama turvallisuus. Alueurakoitsijan ei tarvitse huolehtia ulkomaisten lakien ymmärtämisestä tai siitä, miten eri maissa sovelletaan esimerkiksi veroja tai vakuutuksia.

Kaikki nämä yksityiskohdat hoitaa EoR-palveluntarjoaja, jolla on paikallista asiantuntemusta ja kokemusta.

Ennen kuin yritys ottaa käyttöönsä EoR-palvelut, sen tulee varmistua palveluntarjoajan luotettavuudesta. Valitun tarjoajan on oltava perillä kohdemaan työlainsäädännöstä ja verokäytännöistä, sekä omaettava tarvittavat paikalliset yhteydet työsuhteiden hallintaa varten. Suositeltavaa on pyytää potentiaaliselta palveluntarjoajalta viitteitä ja kokemuksia kyseisestä kohdemaasta.

Kun EoR-palveluntarjoaja on valittu, solmitaan sopimus, joka määrittelee palvelun laajuuden. Se voi kattaa esimerkiksi palkanlaskennan, etuudet, veroasiat, työlainsäädännön noudattamisen sekä muut HR-tehtävät. Kattava palvelupaketti saattaa olla hintavampi, mutta voi tuoda säästöjä pitkässä juoksussa, kun otetaan huomioon mahdollisten ongelmien aiheuttamat kustannukset.

Kun sopimus on allekirjoitettu, yritys siirtää työntekijöitä EoR:n alaisuuteen. Vaikka työntekijät toimivat yrityksen lukuun, he ovat juridisesti EoR:n palveluksessa. Yrityksen ei tarvitse perehtyä paikalliseen lainsäädäntöön ja byrokratiaan, koska EoR hoitaa nämä asiat. Tämä mahdollistaa yritykselle nopeamman ja tehokkaamman tavan laajentua kohdemaahan verrattuna esimerkiksi tytäryhtiön perustamiseen.

Joustavuus ja mukautuvuus

Toinen EoR-palveluiden etu on niiden joustavuus. Palveluntarjoaja voi mukautua erilaisiin tarpeisiin ja varmistaa, että sekä alueurakoitsija että ulkomainen yritys saavat tarvitsemansa tuen.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisia sopimusmalleja tai palkanmaksun aikatauluja riippuen alueurakoitsijan ja yrityksen tarpeista.

Vähemmän byrokratiaa

Byrokratia voi olla aikaa vievää ja monimutkaista. EoR-palveluntarjoajien avulla alueurakoitsijat voivat vähentää omaan toimintaansa liittyvää byrokratiaa, kun kaikki työsuhdeasiat hoituvat yhden tahon kautta.

Tämä vapauttaa aikaa ja energiaa itse työhön ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Nopeampi pääsy markkinoille

Ulkomaisten yritysten näkökulmasta EoR-palvelut tarjoavat nopean tavan palkata suomalaisia alueurakoitsijoita. Sen sijaan, että yritys perustaisi oman toimipisteen Suomeen, he voivat käyttää EoR-palveluntarjoajaa ja aloittaa yhteistyön alueurakoitsijoiden kanssa nopeasti ja vaivattomasti.

Tulevaisuuden näkymät

Alueurakoinnin suosion kasvun myötä EoR-palveluiden kysyntä tulee todennäköisesti jatkamaan kasvuaan Suomessa. Ne tarjoavat helpon ja tehokkaan tavan työskennellä ulkomaisten yritysten kanssa ja varmistavat, että kaikki työsuhdeasiat hoidetaan asianmukaisesti.

Yhteenveto

Suomessa alueurakoinnin suosio on kasvussa, ja yhä useammat ammattilaiset löytävät mahdollisuuksia työskennellä ulkomaisten yritysten kanssa. Tämän haasteiden edessä Employer of Record -palvelut tarjoavat turvallisen ja tehokkaan ratkaisun, joka takaa, että sekä alueurakoitsija että yritys voivat keskittyä siihen, mihin he ovat parhaita – luomaan arvoa ja kasvattamaan liiketoimintaa.