fbpx

Är distansarbete framtidens sätt att anställa?

Det är idag ett faktum att distansarbete inte längre är något vi kommer att se mer av i framtiden. Att arbeta på distans är nämligen redan en verklighet för allt fler människor och det bör därför anses som ett vanligt sätt att arbeta. Antalet coworking-kontor, hemmakontor och kaféer som idag välkomnar distansarbetare ökar hela tiden och detta har gjort att även de mest traditionella av alla företag och chefer idag funderar över hur framtiden kommer och skall se ut.

 Det hela handlar i slutändan om att förbättra och optimera företagets arbetsprocesser för att tillhandahålla en dynamisk och flexibel arbetsplats där produktivitet står i centrum, men med frihet under eget ansvar. Det går helt enkelt att skapa produktiva team även om de inte befinner sig på samma kontor, eller ens på samma kontinent. 

Bildkälla: Pixabay

 Definitionen av distansarbete

Men vad är då definitionen av distansarbete? Detta är något som är mycket viktigt att börja med om man är en företagsledare som funderar på att expandera mot en arbetsplats som drivs på distans.

Det kan innebära att anställda arbetar hemifrån en eller flera dagar i veckan, att medarbetare finns i andra länder men är anställda i Sverige, eller att medarbetare finns i andra länder och betalar skatt där istället för i Sverige. Sist men inte minst kan det betyda att företaget inte har något eget kontor utan att alla medarbetare sitter i ett coworking-utrymme när de önskar det.

Oavsett hur du väljer att definiera distansarbete så är det viktiga att ni som företag tydliggör vad som gäller i en policy och för de olika tjänster som finns inom företaget. Tydlighet och transparens är trots allt avgörande faktorer för en arbetsplats där flexibilitet råder.

Genom tydliga definitioner är det också enklare och tydligare hur ansvaret på företaget ser ut, vilka team som äger vilket projekt och vem de rapporterar till liksom hur frekvent.

 De främsta anledningarna till varför distansanställningar är smart

 1. Distansarbete minskar kostnaderna för företaget

En av de största fördelarna med distansarbete är att minska kostnaderna. Företag sparar pengar på kontorsunderhåll, el och allt de behöver för att hålla ett kontor igång på ett smidigt sätt. Men även medarbetarna sparar pengar på distansarbete eftersom de slipper lägga pengar på att pendla, i kollektivtrafiken eller på bensin.

2. Flexibilitet ökar chansen att nå fler duktiga medarbetare

I en värld där 70% av alla anställda anger att de skulle tacka ja till ett jobb på distans så är det en större konkurrensfaktor än du kanske först tror som arbetsgivare, att erbjuda just detta. Detta lockar i sin tur till sig fler duktiga medarbetare som i slutändan väljer just ditt företag istället för ett annat tack vare denna jobbfördel. Detta ökar i sin tur produktivitet, kreativitet och framåtdriv inom företaget vilket till sist också ökar chansen att tjäna mera pengar.

 3. Större lojalitet hos medarbetarna

Om distansarbete är en viktig faktor för att kunna hitta duktiga medarbetare så är det också en viktig faktor när det gäller att behålla dem. Och att kunna arbeta på distans påverkar definitivt människors lojalitet mot sin arbetsgivare. Gartner uppskattar att organisationer som stödjer en “välj-din-egen-arbetsstil”-kultur kan öka andelen anställda som väljer att stanna hos företaget långsiktigt med mer än 10 %.

 4. Större mångfald i medarbetar-basen ger bättre produkter

Att anställa topptalanger från olika städer, länder och bakgrunder kan också hjälpa dig att skapa ett mångsidigt team och ge dig en konkurrensfördel.

 Enligt en McKinsey-rapport där mer än 300 offentliga företag deltog hade organisationer som är i den översta kvartilen för etnisk och rasmässig mångfald i ledningen 35 % större sannolikt att uppvisa en ekonomisk avkastning som låg över sitt branschgenomsnitt.

 5. Mer hållbart för jorden

Ekologisk hållbarhet är en annan viktig långsiktig fördel med distansarbete. Enligt Global Workforce Analytics-data leder det till stora besparingar om fler valde att distansarbeta och jordens miljö skulle i längden må bättre.

 Så lägger tekniken grunden för de verktyg som behövs för stabilt distansarbete

 För att lägga en god grund för optimalt arbete på distans så behöver företagen investera i den senaste och bästa tekniken. Detta behöver i dagens samhälle inte vara särskilt kostsamt och med tanke på de vinster som finns rent långsiktigt så är det väl värt det.

 Man kommer långt med ett bra bredband, datorer där man kan samarbeta i molnet liksom med ett bra telefonabonnemang för alla medarbetare. Moderna team använder vanligtvis en kombination av alla dessa saker och använder såväl e-post, videokonferenser, molndokument och programvara för projektledning på en daglig basis.

 Som arbetsgivare är det också viktigt att se till att man har arrangerat det så att ekonomiavdelningen hanterar de anställdas olika behov beroende på vilket land de befinner sig i så att de kan få lön och betala skatt på ett sätt som är korrekt baserat på just deras situation. Att ha en fungerande distansarbete lönelista är med andra ord grundläggande för att se till att arbetet flyter på smidigt

Gamla myter om distansarbete är borta sedan länge – framtidens anställning är här

Att distansarbete skulle vara ensamt, tråkigt och icke-produktivt är helt enkelt myter som inte längre är sanna, om de någonsin varit det. Därför är det hög tid att arbetsgivare ser över trygga möjligheter till distansarbete och anställningar för sina medarbetare nu och i framtiden.